Nova Web

Seguint el criteri d'unificació de canals de comunicació, les notícies de triatló també aniran per la nova web. Per tant, si feu clic a una adreça com a l'altre: http://www.cerdanyolatriatlo.com/  com  http://www.atletismecerdanyola.com anireu a parar al mateix i únic lloc.

Mantindrem com a arxiu de notícies històriques de triatló (període de 2010 a 2015) el blog actual (http://cerdanyolatriatlo.blogspot.com.es), del qual inclourem link a la nova web.

També estem en procés d'unificar els perfils de Facebook d'atletisme i triatló, i disposar d'un únic perfil (https://www.facebook.com/cerdanyolach), com ja tenim a la resta de xarxes socials del club: